Tutkimusseurat järjestävät seminaareja ja luentoja

Tutkimusseuran jäsenyydestä on paljon etua siinä mielessä, että jäsenet pääsevät osallistumaan moniin seuran tapahtumiin, kuten koulutustilaisuuksiin. Varsinkin tutkimusseuran järjestämät seminaarit ovat usein mielenkiintoisia ja monipuolisia tapahtumia, joissa voi paitsi oppia paljon uutta, myös saada syventävää tietoa ennestään tuttuun asiaan ja kerrata vanhaa. Seminaareissa syntyy usein myös mielenkiintoisia keskusteluja, jotka voivat toimia inspiraationa omassa tutkimuksessa, tai auttaa ymmärtämään muiden tutkimusta.

Minkälaisia asioita seminaareissa käsitellään?

Jos tutkimusseura järjestää jäsenilleen seminaarin, painottuu se usein johonkin sellaiseen aiheeseen, johon seura on itse aktiivisesti keskittynyt. Seminaareissa on usein vetäjänä joku seuran jäsenistä, jolla on aiheeseen liittyvää asiantuntemusta. Puhujina voi olla seuran jäseniä, mutta myös ulkopuolisia, esimerkiksi kansainvälisiä asiantuntijoita tai sellaisia, joiden oma tutkimusaihe välttämättä kuulu tutkimusseuran intresseihin. Mikäli seminaari keskittyy esimerkiksi erilaisten kasvatustapojen vaikutukseen ja lasten kehityksessä, voidaan paikalle pyytää kasvastustapojen historiaa tutkinut henkilö valaisemaan asian taustaa.

Seminaareissa aihetta käsitellään myös usein monista eri näkökulmista ja esimerkiksi kasvatustieteen seminaarissa aihe pyritään kartoittamaan sekä asiantuntijan, lapsen, että yhteiskunnan ja perheen näkökulmasta. Tällä tavoin saadaan mahdollisimman paljon erilaisia mielipiteitä ja uusia ulottuvuuksia esille. Samoin esimerkiksi uusia elintarvikkeita käsittelevä seminaari voi pureutua asiaan kuluttajan, tuottajan ja biologian kannalta. Tärkeintä on, että asia tulee käsitellyksi ymmärrettävästi ja kaikki näkökulmat otetaan huomioon.

Seminaareissa on tapana myös keskustella avoimesti ja niihin saattaa kuulua esimerkiksi ryhmätehtäviä tai yhdessä tehtävää pohdintaa. Ne pyrkitvät saaman osallistujat aktiivisesti mukaan ja tekemään kokemuksesta interaktiivisen.

Luennoilla asiantuntijat saavat suunvuoron

Tutkimusseurat voivat järjestää jäsenilleen myös erilaisia luentoja. Luennoilla osallistujan rooli on hieman passiivisempi kuin seminaareissa ja siinä keskitytään enemmän kuuntelemaan kuin keskustelemaan. Luennoillakin voi kuitenkin loppuvaiheessa olla erillinen kysely- ja kommentointimahdollisuus ja monet luennoitsijat toivovatkin kysymyksiä ja kommentteja yleisöltä.

Luentoja voidaan järjestää yksittäin tai erillisenä luentosarjana, esimerkiksi luentoteemapäivänä, jossa on peräkkäin useamman eri asiantuntijan pitämiä luentoja saman aihealueen eri näkökulmista. Näissä tilaisuuksissa on usein myös puheenjohtaja varmistamassa, että aikataulu pitää ja kaikki sujuu suunnitellusti. Luennot ovat loistava mahdollisuus oppia uutta ja kuulla tutkimuksen parissa toimivilta asiantuntijoilta aihepiirin viimeisimmät uutiset ja tutkimustulokset.