Tutkimusseurojen koulutustilaisuudet

Tutkimusseurat järjestävät hyvin paljon erilaisia koulutustilaisuuksia, joihin kuuluu luentoja, seminaareja ja jopa konferensseja. Lisäksi toisinaan tutkimusseuran jäseniä kutsutaan vastaaviin tapahtumiin. Tapahtumat voivat olla hyvin pienimuotoisia, ainoastaan muutamalle ihmiselle järjestettyjä tilaisuuksia tai vaihtoehtoisesti jopa tuhansien ihmisten konferensseja, joissa monet eri tahot esittäytyvät ja tuovat esille tutkimuksen uusia innovaatioita ja tuloksia.

Konferenssit vetävät paljon väkeä

Konferenssit ovat usein suuria, jopa kansainvälisiä tapahtumia, joissa väkeä on paljon ja vaihtuvuus on suurta. Tyypillinen konferenssi kestää esimerkiksi viikonlopun ajan ja sinne osallistuu runsaasti ihmisiä, jotka vierailevat konferenssissa joko jokaisena tai vain tiettyinä päivinä.

Tutkimusseurat järjestävät varsinkaan Suomessa melko harvoin kokonaisia konferensseja, sillä toiminta on täällä melko pienimuotoista. Kuitenkin esimerkiksi jotkin kansainväliset seurat voivat järjestää suuriakin tapahtumia. Nämä seurat toimivat usein myös kattojärjestönä pienemmille tutkimusseuroille ja luonnollisesti tällainen kattojärjestö kutsuu myös omat alajaostonsa tapahtumaan. Kattojärjestöt ovat usein globaaleja, kansainvälisiä tutkimusseuroja, jotka keskittyvät globaaleihin aloihin. Esimerkiksi insinööritieteissä, kasvatuksessa ja pedagogiikassa, psykologiassa ja lääketieteessä järjestetään runsaasti kansainvälisiä konferensseja, joihin myös suomalaiset alan tutkimusseurat osallistuvat aktiivisesti.

Mikäli suomalainen tutkimusseura järjestää konferenssin, on kyseessä usein joko muiden seurojen kanssa yhteistyössä toteutettu tapahtuma, tai jonkin ammattijärjestön tapahtuma. Esimerkiksi Hammaslääkäriseura Apollonia järjestää vuosittain Helsingissä Hammaslääkäripäivä, jossa esitellään uusinta tutkimusta ja kaupallisia innovaatioita. Vastaavia esiintyy ammattiryhmittäin ja tutkimusaiheittain jonkin verran.

Luentoja osana konferenssia

Luennot voivat kuulua osana konferenssien ohjelmaan ja ne ovatkin usein erittäin suosittuja. Luennoilla käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita riippuen sen hetkisestä tutkimuksesta ja konferenssin tyypistä. Usein kansainvälisessä konfrenssissa luento saattaa olla enemmän teoriapohjainen, sillä käytännöt tutkimuksen ja työn suhteen saattavat vaihdella hyvinkin paljon eri maissa. Kuitenkin esimerkiksi Pohjoismaiden välisenä yhteistyönä erilaiset tutkimuskonferenssit voivat käsitellä paljon myös käytännön tekemistä, sillä naapurivaltioiden välillä käytännöt ovat melko yhtenäisiä.

Konferensseissa myös kaupalliset tahot voivat pitää luentoja. He saavat näin mahdollisuuden esitellä omia tuotteitaan ja tuoda samalla näkökulmaansa esille. Usein myös tutkimusalan ammattilaiset kuulevat mielellään kaupallisista innovaatioista ja perehtyvät luentojen myötä tieteelliseen perustaan näiden uusien innovaatioiden taustalla. Luennot tarjoavat kokeneillekin tutkijoille mahdollisuuden oppia uutta.