Tutkimusseurat

Tämä osio käsittelee tutkimusseurojen toimintaa ja rakennetta. Kerromme osiossa myös tutkimusseurojen yhteistyöstä monien eri tahojen kanssa ja perehdymme tutkimuseurojen erilaisiin julkaisuihin, kuten blogeihin ja asiantuntijalausuntoihin.