Tutkimusseurojen julkaisut

Tutkimusseurat julkaisevat vaihtelevasti tietoa ja tutkimusta omissa nimissään. Moni seura haluaa edistää tutkimusta ja julkaisee siksi esimerkiksi sivustollaan tiedotteita ja uutisia alan uusista tutkimuksista tasapuolisesti. Tällaisessa toiminnassa seura tähtää ennen kaikkea tieteellisen tiedon edistämiseen. Mikäli seura järjestää erilaisia tapahtumia, voidaan näistä julkaista myös esimerkiksi videotallenteita tai viimeisimpiä tutkimustuloksia seuran sivuilla. Varsinaisten tieteellisten julkaisujen tekeminen seuran kautta on vähäisempää, mutta suuremmat tutkimusseurat voivat julkaista myös tieteellisiä artikkeleita, erityisesti kirjallisuuskatsauksia.

Linkkejä ja uusinta tietoa

Tutkimusseurat julkaisevat aktiivisesti erilaisia linkkejä sivustoille, jotka ovat julkaisseet tietoa niiden tutkimasta aiheesta. Mikäli tutkimukset ovat julkisesti saatavilla, saattavat tutkimusseurat linkittää näitä myös suoraan verkkosivustoilleen esimerkiksi pdf-tiedostoina. On tärkeää kuitenkin noudattaa tekijänoikeuksia. Jos tutkimus on esimerkiksi julkaistu lehdessä, on se usein saatavilla vain tämän lehden rekisteröityneille lukijoille. Tutkimusseurat voivat kuitenkin vinkata omilla verkkosivuillaan, minkälaisista lehdistä ja sivustoilta alan tutkimusta kannattaa etsiä.

Blogit ovat toinen hyvä tapa, jolla seura voi saada tietoa esille. Koska tutkimusseuroissa työskentelee, tai on jäsenenä usein monia alan asiantuntijoita, voivat he tuoda esille ajatuksia tutkimuksesta esimerkiksi seuran omassa blogissa. Monet tutkimusseurat julkaisevatkin blogeja, joissa on useita eri kirjoittajia. Näin blogin aihepiirit ovat monipuolisia ja ne tarjoavat useita eri näkökulmia tutkimukseen ja tieteelliseen tietoon.

Asiantuntijalausunnot

Tutkimusseura voi julkaista omissa nimissään asiantuntijalausunnon koskien jotain sen edistämää tutkimusta tai aihepiiriä. Asiantuntijat ovat usein tutkimusseuran jäseniä ja heillä on mahdollisuus lausunnossa perustella esimerkiksi sen tieteellinen, tutkimukseen perustuva tausta. Asiantuntijalausunto on yleensä yhden aiheeseen perehtyneen henkilön tekemä. Jos kyseessä on kuitenkin laaja, moniulotteinen asia, voi asiantuntijoitakin olla useampia ja siinä tapauksessa he selittävät asiaan omat näkökantansa ja tieteellisen näytön, joka tukee heidän lausuntoaan. Asiantuntijalausunnoissa on tapana myös esittää lausujan meriitit eli tämän koulutus ja sen hetkinen asema tiedeyhteisössä.

Julkiset kannanotot

Julkiset kannanotot ovat tutkimusseuroilta melko harvinaisia, mutta toisinaan niitäkin esiintyy. Nämä tehdään yleensä seuran hallituksen nimessä. Ne voivat koskea esimerkiksi poliittisia päätöksiä, joihin seura haluaa esittää oman näkökulmansa ja perustella sen esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen vedoten.