Tutkimusseurojen toiminta

Tutkimusseurat ovat yhdistyksiä, jotka ovat usein voittoa tavoittelemattomia ja niiden päällimmäinen tarkoitus on edistää oman aihepiirinsä tutkimusta ja levittää tieteellistä tietoa mahdollisimman laajasti. Tutkimusseurat voivat periaatteessa keskittyä mihin tahansa aihepiiriin ja Suomesta löytyykin hyvin monipuolisesti erilaisia tieteellisiä seuroja. Tutkimusseura toimii usein pyrkimällä yhdistämään eri alojen toimijoita ja asiantuntijoita siten, että osaaminen ja tutkimuksen tuntemus on mahdollisimman monipuolista ja kattavaa.

Kuka voi perustaa tutkimusseuran?

Tutkimusseuran voi periaatteessa perustaa kuka tahansa tutkimuksesta ja sen edistämisestä kiinnostunut henkilö. Usein on kuitenkin hyödyllistä, jos kyseisellä henkilöllä on laaja kokemus alasta, siitä minkälaisia osa-alueita voidaan tutkia ja miten tämä tapahtuu. Tutkimusseurassa on lisäksi hyvä olla jonkinlainen hallitus tai johtoporras, jossa päätetään tutkimusseuran agendasta ja siitä, minkälaisiin asioihin seura tähtää omalla toiminnallaan.

Tutkimusseuralle on etua myös siitä, mikäli sen jäsenet ovat itse mukana tutkimuksessa. He voivat näin tuoda omaa tutkimustaan näkyville, ja usein tällä tavalla heillä on hyvät kontaktit sekä akateemisiin että yksityisiin tutkimusta tekeviin tahoihin.

Tutkimusseuran jäsenet ja toiminta

Tutkimusseuran jäseniksi otetaan yleensä sekä aktiivisesti tutkittavan asian kanssa jossain muodossa tekemisissä olevia henkilöitä että myös asiasta kiinnostuneita. On seurasta kiinni, onko jäsenyys ilmainen, vai periikö seura jäseniltään esimerkiksi vuosimaksun. Yleensä maksut käytetään seuran toimintaan ja tulevan toiminnan kehittämiseen. Seurojen toiminta on monipuolista ja siihen kannattaa osallistua, jos on vähääkään tutkittavasta aiheesta kiinnostunut. Jäsenyyttä käsitellään tarkemmin omassa artikkelissaan.

Osa tutkimusseuroista on hyvin aktiivisia ja ottaa osaa esimerkiksi yhteiskunnalliseen keskusteluun monissa eri yhteyksissä. Osa taas pitäytyy tiukasti omassa aihepiirissään ja saattaa senkin suhteen välttää julkista keskustelua, ellei katso tätä erittäin tarpeelliseksi. Monet tutkimusseurat tiedottavat kuitenkin aktiivisesti uusimmista oman aihepiirin tutkimustuloksista sekä kotimaasta, että kansainvälisesti. Tutkimustulosten lisäksi seura voi tiedottaa uusista rahoituksista tai tutkijoille myönnetyistä palkinnoista. Kyseiset asiat ovat kiinnostavia erityisesti aihepiirin asiantuntijoiden mielestä.

Monien tieteenalojen tutkimusseurat järjestävät paljon myös erilaisia tapahtumia, joista osa on painottunut puhtaaseen hupiin ja osa taas on tieteellisiä. Tapahtumat voivat olla suunnattu ainoastaan seuran jäsenille, tai vapaasti kaikille kiinnostuneille avoinna.